Zagubione ślady społeczności ewangelickiej we Włocławku i okolicy

Projekt Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”

/ Strona główna / Konkurs „Seniorzy w akcji”
Konkurs „Seniorzy w akcji”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w 2011 roku ogłosiły kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”, skierowanego do osób 55+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje.

Ze środków konkursu przyznane zostały dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. O dotacje mogły ubiegać się osoby 55 + i pary międzypokoleniowe (osoba 55+ i osoba do 30. r.ż.).

Konkurs „Seniorzy w akcji” zachęca osoby 55+ do dzielenia się swoimi pasjami, do łączenia osobistego rozwoju z działaniem dla innych. Ukazuje, że osoby 55+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, które wykorzystują swój wolny czas, zainteresowania, wiedzę i bogate doświadczenie życiowe i zawodowe w działaniach na rzecz otoczenia. Inicjują ciekawe przedsięwzięcia w swoim miejscu zamieszkania i pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Studenci naszego Uniwersytetu po raz kolejny przystąpili do konkursu grantowego. Pierwszym krokiem było napisanie listu intencyjnego, zawierającego informacje o animatorze oraz jego pomyśle na projekt. Do drugiego etapu przeszła pani Izabela Drozd (animator 55+) oraz pan Jakub Budziszewski (animator do 30 roku życia). Po rozmowach kwalifikacyjnych uczestniczyli w warsztatach, zorganizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w Warszawie. Efektem podjętych działań jest projekt „Zagubione ślady społeczności ewangelickiej we Włocławku i okolicy”.

Projekt będzie realizowany we Włocławku oraz w gminach należących do powiatu włocławskiego. Miasto nasze, po Gdańsku, było największym ośrodkiem handlu zbożem. Tu znajdowała się komora celna i port. To właśnie handel zbożem spowodował napływ ludności ewangelickiej do Włocławka. W 1816 roku została uruchomiona przetwórnia cykorii a jej właścicielem był Ferdynand Bohm. W 1899 powstała fabryka celulozy braci Cassierów przejęta później przez Felikasa Aleksandra Steihagena współwłaściciela, ppor. rezerwy Wojsk Polskich, zmarłego 12 października 1939 roku z odniesionych ran. To właśnie w powieści „Pamiątka z Celulozy” Igor Newerli opisał dzieje Polski w okresie międzywojennym. Włocławek był kiedyś bardzo prężnym miastem przemysłowym. Niestety obecnie z wielu dobrze prosperujących zakładów pozostało tylko wspomnienie. Mieszkańcy naszego miasta coraz chętniej uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Włocławską Informację Turystyczną i PTTK Oddział we Włocławku. Nasz projekt wzbogaci Włocławek o kolejny szlak turystyczny przeznaczony zarówno dla Seniorów jak i dla młodzieży szkolnej.

 
Seniorzy w akcji Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”