Zagubione ślady społeczności ewangelickiej we Włocławku i okolicy

Projekt Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”

/ Strona główna / Tło i cele projektu
Tło i cele projektu

Wiemy, że parafia powstała we Włocławku w 1829 roku, a więc od tego czasu, ta napływowa ludność ewangelicka miała wpływ nie tylko na lokalną społeczność, ale również na rozwój naszego miasta.

Nie wszyscy wiedzą, że pierwszym prezydentem miasta był ewangelik Ludwik Bauer, że pierwszym właścicielem dzisiejszej „Delecty” był Ferdynand Bohm. Znalezione podczas remontu kościoła tablice trumienne mają nazwiska, a my chcemy dowiedzieć się więcej o tych osobach, np. czym się zajmowały we Włocławku. Chcemy również wykonać mapę cmentarzy ewangelickich na terenie powiatu włocławskiego, opisać w jakim stanie się znajdują i wytyczyć szlak wędrówki po Włocławku do miejsc związanych z obecnością ewangelickich przemysłowców. Całą tę pracę chcemy opublikować w  folderze mającym charakter przewodnika. Przewodnik będzie zawierał informacje o Parafii Ewangelickiej we Włocławku i powiecie, opisy wybranych tablic trumiennych z dokumentacją fotograficzną, informacje o cmentarzach ewangelickich w powiecie, opis szlaku turystycznego po Włocławku „Śladami Ewangelików”, mapki zawierające informacje o cmentarzach ewangelickich i szlaku turystycznym „Śladami Ewangelików”.W ramach projektu zaproponujemy mieszkańcom miasta spacer z przewodnikiem po wyznaczonym szlaku. Nadrzędnym celem projektu jest współpraca międzypokoleniowa i międzywyznaniowa.

Projekt jest skierowany do grup ewangelickich na terenie Miasta i Powiatu Włocławek. Gmina Ewangelicka we Włocławku i okolicy wynosi 100 osób. Kolejną grupą, do której będzie skierowany Projekt, są mieszkańcy miasta Włocławka oraz osoby działające w kole genealogicznym (grupa liczy około 10 osób) i uczniowie włocławskich szkół.

W 2010 roku została nawiązana współpraca z proboszczem Gminy Ewangelickiej we Włocławku, za jego pośrednictwem zostanie nawiązany kontakt z ewangelikami zamieszkującymi na terenie naszego miasta i powiatu. W Kościele Ewangelickim zostanie udostępnione Lapidarium, w którym będą prowadzone prace związane z opisem i sporządzeniem dokumentacji fotograficznej tablic trumiennych znalezionych podczas ostatniego remontu Kościoła. Nadzór nad pracami będzie miał proboszcz Parafii, jego zadaniem będzie również informowanie o realizacji podejmowanych działań członków Gminy Ewangelickiej.

Animator projektu jest członkiem koła genealogicznego WUTW. Do jego zadań będzie należało nadzorowanie pracy grupy (członkowie koła już uczestniczyli w spotkaniach z ewangelikami i niezależnie od projektu zadeklarowali chęć pomocy przy opisywaniu tablic trumiennych i podejmowaniu wszelkich prac związanych z wyszukiwaniem informacji w archiwach i na cmentarzach ewangelickich).

Zostanie podjęta współpraca z nauczycielami historii oraz PTTK Oddział we Włocławku, którzy wraz z młodzieżą „przetrą szlaki”, czyli będą uczestniczyć w wykładach w kościele ewangelickim oraz przejdą wraz z przewodnikiem wytyczony szlak. Zostaną zorganizowane prelekcje na godzinach wychowawczych. Stawiamy na młodzież gimnazjalną i ze szkół średnich, dla tego pokolenia nazwiska wielu ewangelików to tylko nazwy ulic naszego miasta lub „zamazane opowieści babci”. Uczniowie szkół średnich, należący do Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek, oraz współdziałający z nimi wolontariusze (grupa około 15 osób) zostaną zaangażowani w wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz promowanie projektu wśród rówieśników. Kontakt z nimi zapewni prezes Stowarzyszenia. Młodzież gimnazjalna (dwie klasy około 25 osób) uporządkuje groby ewangelików na włocławskim cmentarzu oraz opracuje opisy „miejsc pamięci”. Zastanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Prywatnym Gimnazjum Zespołu Szkół Wiedza a Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 we Włocławku.

 
Seniorzy w akcji Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”